ay ile ilgili

lunar

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • ilgili — sf. İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • AİLEVÎ — Aile ile ilgili …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • NÜASÎ — Uyuklama ile ilgili …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TAHAFFUZÎ — Korunma ile ilgili …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • İNTİKALÎ — İntikal ile ilgili …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Ergenekon network — The Ergenekon network or Ergenekon is an uncovered clandestine ultra nationalist organization in Turkey with ties to the country s military and security apparatus. According to the indictment prepared by three Turkish prosecutors handling the… …   Wikipedia

 • klasik — sf., ği, Fr. classique 1) Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan Klasik eserlerin oynandığı bir millî tiyatroları yok. H. Taner 2) XVII. yüzyıl Fransız dili, sanatı ve yazarları ile ilgili olan Racine bir Fransız klasik yazarıdır …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • akliye — is., tıp, esk., Ar. ˁaḳliyye 1) Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu Akliye hekimi. 2) Akıl hastalıkları ile ilgili hastane bölümü 3) fel., top. b. Akılcılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • anatomik — sf., ği, tıp, Fr. anatomique 1) Anatomi ile ilgili 2) İnsan vücudunun anatomisi ile ilgili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • konvansiyonel — sf., Fr. conventionnel Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili Birleşik Sözler konvansiyonel silah …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • maddiyat — is., ç., Ar. māddiyyāt 1) Sahip olunan mal veya paralar 2) Madde ile ilgili şeyler 3) mec. Mal mülk, para ile ilgili şeyler …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.